Etikettarkiv: Vinst

Riskkapitalisternas nya sedelpressar

Ingenstans i världen är det så ekonomiskt fördelaktigt att äga och driva en friskola som i Sverige. Skollagen är helt underställd aktiebolagslagen. Som det ser ut nu får man inte inskränka friskolornas möjlighet att göra vinst, eller ens inskränka möjligheten att plocka ut denna vinst ur det skoldrivande aktiebolaget. Det finns inga skyldigheter annat än gentemot aktieägarna. Vill aktieägarna ha vinst så är det vinst som är skolans fokus. Entré Riskkapitalisterna. Vad ska vi gissa på är riskkapitalistbolagens fokus?

Jag förstår inte hur någon kan argumentera för skolbolagens rättigheter att dränera skolorna på resurser när detta så uppenbart förstör den väldigt goda idén om att kunna driva en skola utanför kommunal regi. Är det bara möjligheten för skolans ägare att tjäna pengar som driver dem att bedriva skolverksamhet?

SVT Rapport: Riskkapitalister söker sig till vård och skola

Aftonbladet Debatt: De blir miljonärer på förskolepengar

Om det går att tjäna pengar…

Stockholms stad riktar allvarlig kritig mot 16 vinstdrivande privatägda förskolor och fritidshem.

Problemet är inte fri företagsamhet eller aktiebolag. Problemet är inte heller möjligheten att driva privata förskolor, fritidshem, grundskolor eller gymnasium. Problemet är inte ens att friskolor och privata förskolor går med vinst.
Problemet är att det inte finns regler för vad som krävs av den skattefinansierade (men trots det privatägda) barn-, och ungdomsverksamheten. Problemet är att det går att tjäna pengar personligen.

Om det går att tjäna pengar så kommer det alltid stå i fokus. Om det går att plocka ut pengar ur verksamheten så kommer det att göras. Det är inte konstigare än så.

Så varför inte göra om systemet för skattefinansierad barn-, och ungdomsverksamhet så att det inte går att plocka ut vinst ur skolan? Visa mig den friskola som hävdar att de driver skola för vinstens skull. Att deras huvudintresse inte är att skapa en bra verksamhet. Då ska det väl inte vara något problem? Förhindra möjligheten att plocka ut pengar utanför bolaget som äger skolan, så kommer problemen med för få lärare och ”torftiga pedagogiska miljöer” att lösa sig självt.

Driva skola som bolag

Omkring 60% av friskolorna i Sverige drivs av aktiebolag. Aktiebolag som styrs av aktiebolagslagen. Aktiebolag som kan dela ut vinst till sina aktieägare.

Denna ”vinst” är i praktiken outnyttjade skattepengar, utbetalade av kommunen i form av skolpeng. Redan 2003 kom ett förslag om begränsad vinstutdelning för skolor som drivs av aktiebolag. Förslaget innebar ingen begränsning för skolan att gå med vinst, bara en begränsning i att dela ut denna vinsten till externa aktörer utanför bolaget. Högskoleverket hade inget att invända mot förslaget. Skolverket tyckte inte förslaget räckte utan att en helt ny bolagsform för just skolor behövdes. Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv uttalade sig starkt kritiskt till förslaget.

- ”Svenskt Näringsliv motsätter sig starkt dessa strävanden att inskränka de privata alternativen”.

Förslaget kom sen inte längre och sen dess är utvecklingen tydlig. Fem av sex aktiebolag som driver friskolor går med vinst. 2008 hade de 300 aktiebolag, som driver friskolor, en sammanlagd omsättning på 10,7 miljarder kr. Den utdelade vinsten var drygt 500 miljoner kr.

Lite länkar:
SVT Rapport om friskolevinster
Sveiges Skolledarförbund om friskolevinster
Svenskt Näringsliv om vinstbegränsningar