Alla inlägg av Luckan

Kommunal vetorätt ett slag i luften

Detta är en debattartikel publicerad på Newsmill i april 2013.

Besvikelsen är total. Har det inte gjorts någon som helst problemanalys? Har det inte gjorts någon konsekvensanalys? Vad är vitsen med att kommunen får vetorätt vid öppnande av friskola?

På Socialdemokraternas partikongress beslutades att kommunal vetorätt mot nyetablering av friskolor ska vara partilinje. Beslutet är tydligen en kompromiss mellan å ena sidan de som inte vill begränsa friskolor och dess möjlighet till vinstuttag och de som helst förbjuder dem rakt av. Det här gör mig besviken eftersom jag tillhör dem som inte förstår hur det kan vara kontroversiellt att anse att skattemedel avsatta för utbildning av våra barn och ungdomar, verkligen ska komma våra barn och ungdomar till del.

Det ska sägas att beslutet innefattar vård, skola och omsorg, men låt oss här fokusera på skolan.

Vad är problemet? Är problemet att friskolor konkurrerar ut kommunala skolor? Är problemet att det finns för många skolor, så eleverna riskerar att få byta skola om deras skola tvingas stänga? Är problemet att det finns skolor som inte uppfyller skolverkets kriterier? Är problemet att friskoleägare tillåts göra stora vinstuttag på bekostnad av lärartäthet, undervisningstid, skolmateriel, skolbibliotek, idrottsundervisning, etc, etc?

Oavsett vad man svarar på frågorna ovan är följdfrågan – Är lösningen att införa kommunalt veto mot nyetablering? Man undrar ju om det över huvud taget gjorts någon problemanalys. Men ok, strunta i problemanalys, låt säga att man kommer på idén med kommunalt veto, vad gör man då? Är det inte rimligt att man gör någon sorts konsekvensanalys? – När kommer kommunalt veto att utnyttjas? Vilka kommuner kommer tycka det är en bra idé? Främjar det här förslaget en likvärdig skola? Förbättrar det elevernas situation? Svaret är med säkerhet nej på det två sista frågorna.

Om man vill förhindra överetablering för friskolor finns det i min mening en betydligt effektivare och helt och hållet självreglerande lösning: Gör det inte så orimligt lukrativt att starta en friskola. En friskola ska startas av samma skäl man hade för att genomföra friskolereformen – för att man har en pedagogisk idé, för att kommunen inte tar sitt ansvar (så att barnen i annat fall behöver åka över hela kommunen för att komma till den kommunala skolan), för att man vill starta en skola med inriktning på idrott, eller på musik, eller på matte.

Kommunalt veto mot friskolor är som att sätta dit en ny dörr på ett ruttet hus.

Forskare: ”Betyg försämrar resultaten”

betygDet var ju en idiotisk idé redan från början.
Betyg som botemedel på låga studieresultat. Hur tänkte man då?
”Nu har vi halkat ned här i PISA-undersökningarna år efter år och gymnasieskolor och universitet vittnar om att eleverna inte kan lika mycket som de gjorde för 20 år sen. Vad gör vi?”
”Jag vet! Vi skiter i att fundera på hur skolsystemet förändrats de senast 20 åren och sätter i stället betyg på dem så ska de nog skärpa till sig.”

Lärarnas Nyheter: Elever lär mindre efter betyg i sexan

Det måste väl ändå bero på vad vinsten används till?

Idag räcker det att jag har en enskild firma för att få starta en friskola. Några krav på pedagogiska kunskaper finns inte. För varje elev får jag en fastställd summa pengar, en skolpeng, fastställd av kommunen. Där har de räknat ut hur mycket som behövs för att utbilda eleven. Det finns inget sätt jag kan få mer pengar. Jag kan inte som i tillverkningsindustrin förändra min verksamhet så att jag får mer pengar för varje utbildad elev. De pengar jag får, skolpengen, ska räcka till allt – lärare, lokaler, utrustning, etc.

Det enda sättet att gå med vinst är alltså att dra ned på dessa utgifter. Det kan ju vara bra för kontinuiteten att jag kan spara pengar under läsåret för att kunna göra större investeringar, om jag tex behöver bygga en gymnastiksal eller en labbsal, så vinst måste jag ju kunna gå med menar jag. Från budgetår till budgetår.

Men, på vilket sätt gagnar det skolan och utbildandet av eleverna att jag som äger skolan kan ta ut vinsten från skolans verksamhet?
Är det inte väldigt viktigt att de bolag som tillhandahåller skattefinansierad utbildning har tydliga regler för hur dessa skattepengar får användas?

De värsta avarterna av friskolor som går med vinst är just dessa mindre bolag med en eller två skolor där enorma delar av skolpengarna betalas ut som vinst till ägaren.
Är det verkligen någon som tror att den vinsten gör skolan bättre? Att utbildningen blir bättre?

Den andra avarten är friskolekoncernerna.
Stora aktiebolag med många skolor där de som äger skolorna, aktieägarna, inte är de som jobbar i skolorna.
På vilket sätt kan lärare och skolledare göra ett bättre jobb när delar av skolpengen ska delas ut i aktieutdelning och helt lämna skolans verksamhet? På vilket sätt bidrar det till att kvaliteten i undervisningen ökar? Varför ska de få göra det?

Sedan början på 90-talet har vi halkat ned från topplacering till långt under medel i internationella jämförelser av kunskapsnivån.
1992 infördes friskolesystemet och det fria skolvalet. Hur kan man tro att det omöjligen kan finnas en koppling där emellan?

jag har en enskild firma

jag får starta en skola

även om jag inte haft några pedagogiska kunskaper

för varje elev får jag en fastställd summa pengar

en skolpeng, fastställd av kommunen där de räknat ut hur mycket som behövs för att utbilda eleven

dessa pengar ska täcka allt

det finns inget sätt jag kan få mer pengar

jag kan inte som i tillverkningsindustrin förändra min verksamhet så att jag får mer pengar för varje utbildad elev

de pengar jag får, skolpengen, ska räcka till allt – lärare, lokaler, utrustning, etc

det enda sättet att gå med vinst är alltså att dra ned på dessa utgifter

det kan ju vara bra för kontinuiteten att jag kan spara pengar under läsåret för att kunna göra större investeringar

om jag tex behöver bygga en gymnastiksal eller en labbsal

så vinst måste jag ju kunna gå med menar jag

från budgetår till budgetår

men

på vilket sätt gagnar det skolan och utbildandet av eleverna att jag som äger skolan kan ta ut vinsten från skolans verksamhet?

är det inte väldigt viktigt att de bolag som tillhandahåller skattefinansierad utbildning har tydliga regler för hur dessa skattepengar får användas?

de värsta avarterna av friskolor som går med vinst är just dessa mindre bolag med en eller två skolor där enorma delar av skolpengarna betalas ut som vinst till ägaren

tror du verkligen att den vinsten gör skolan bättre? att utbildningen blir bättre?

den andra avarten är friskolekoncernerna

stora aktiebolag med många skolor där de som äger skolorna, aktieägarna, inte är de som jobbar i skolorna

på vilket sätt kan lärare och skolledare göra ett bättre jobb när delar av skolpengen ska delas ut i aktieutdelning och helt lämna skolans verksamhet? på vilket sätt bidrar det till att kvaliteten i undervisningen ökar? varför ska de få göra det?

sedan 1992 har vi halkat ned från topplacering till absoluta botten i internationella jämförelser av kunskapsnivån

1992 infördes friskolesystemet

hur kan man tro att det omöjligen kan finnas en koppling där emellan?

Insiktsfull Jan Guillou

Till skillnad mot sin namne visar Jan Guillou, även han lekman på skolområdet, insikt när han kommenterar vår svenska skola.

Jan Guillou: Klassamhället förstärks utan betyg i skolan

Förövrigt anser jag, prick som Jan och 80 procent av landets lärare och elever, att skolan bör förstatligas. Lika undervisning för alla, oavsett var man bor och oavsett klasstillhörighet. Religion kan studeras på frivilliga kvällskurser.

Klassamhället förstärks utan betyg i skolan

Riskkapitalisternas nya sedelpressar

Ingenstans i världen är det så ekonomiskt fördelaktigt att äga och driva en friskola som i Sverige. Skollagen är helt underställd aktiebolagslagen. Som det ser ut nu får man inte inskränka friskolornas möjlighet att göra vinst, eller ens inskränka möjligheten att plocka ut denna vinst ur det skoldrivande aktiebolaget. Det finns inga skyldigheter annat än gentemot aktieägarna. Vill aktieägarna ha vinst så är det vinst som är skolans fokus. Entré Riskkapitalisterna. Vad ska vi gissa på är riskkapitalistbolagens fokus?

Jag förstår inte hur någon kan argumentera för skolbolagens rättigheter att dränera skolorna på resurser när detta så uppenbart förstör den väldigt goda idén om att kunna driva en skola utanför kommunal regi. Är det bara möjligheten för skolans ägare att tjäna pengar som driver dem att bedriva skolverksamhet?

SVT Rapport: Riskkapitalister söker sig till vård och skola

Aftonbladet Debatt: De blir miljonärer på förskolepengar

Sämre sen friskolereformen

I en rapporten Friskolor, kvalitet och vinst beställd av Friskolornas riksförbund (om den orättvisa medierapporteringen om vinstintressen i friskolor…) konstateras att man – dels inte hittar stöd för att skolan blir sämre av att den drivs i privat regi (!), dels att svenska elevers resultat inte står sig i relation till andra länders elever och att det är en trend som pågått sedan mitten av 90-talet.

Friskolereformen genomfördes 1992.

Det stora problemet är dock betygssystemet som infördes ungefär samtidigt. Och kombinationen är förödande. På sidorna Förutsättningarna …och resutatet. ovan förklaras hur.

Om det går att tjäna pengar…

Stockholms stad riktar allvarlig kritig mot 16 vinstdrivande privatägda förskolor och fritidshem.

Problemet är inte fri företagsamhet eller aktiebolag. Problemet är inte heller möjligheten att driva privata förskolor, fritidshem, grundskolor eller gymnasium. Problemet är inte ens att friskolor och privata förskolor går med vinst.
Problemet är att det inte finns regler för vad som krävs av den skattefinansierade (men trots det privatägda) barn-, och ungdomsverksamheten. Problemet är att det går att tjäna pengar personligen.

Om det går att tjäna pengar så kommer det alltid stå i fokus. Om det går att plocka ut pengar ur verksamheten så kommer det att göras. Det är inte konstigare än så.

Så varför inte göra om systemet för skattefinansierad barn-, och ungdomsverksamhet så att det inte går att plocka ut vinst ur skolan? Visa mig den friskola som hävdar att de driver skola för vinstens skull. Att deras huvudintresse inte är att skapa en bra verksamhet. Då ska det väl inte vara något problem? Förhindra möjligheten att plocka ut pengar utanför bolaget som äger skolan, så kommer problemen med för få lärare och ”torftiga pedagogiska miljöer” att lösa sig självt.

Starta friskola någon?

Skolinspektionen konstaterar att en fjärdedel av de 103 nya friskolor som startades inför läsåret 09/10 inte är skickade att bedriva skolverksamhet.

En fjärdedel av de 103 skolor som fick starta alltså. Då är det ändå 4-5 ggr fler  som ansökt att få starta friskola men inte godkänts. Mellan 1997-2008 inkom det 1 836 ansökningar om att starta gymnasieskola. (Räknar man grundskolor också inkom det sammanlagt 3 845 ansökningar). Idag finns det 945 gymnasieskolor jämfört med 756 för fem år sedan. Långt många fler gymnasieplatser än vad det finns elever.

Det här borde dock inte förvåna alls, eftersom det inte krävs någon som helst kompetens eller utbildningserfarenhet för starta en vinstdrivande skattefinansierad skola.

http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/11724

http://svt.se/2.22620/1.1937404/brister_i_en_av_fyra_friskolor