Aktörerna

”Det intressanta är egentligen inte hur mycket undervisningstid en elev får, utan vilka kunskaper eleven förvärvar i skolan.” – Jan Björklund, Utbildningsminister
Det låter ju rimligt. Men vad händer när en skola själv får bestämma hur mycket undervisningstid som behövs? Idag går svenska elever ut skolan med kunskapsluckor. Anledningen till dessa kunskapsluckor är inte flummig undervisning. Anledningen är brist på undervisning. Idag är det inte ovanligt att skolor schemalägger hälften så mycket lektioner jämfört med vad samma kursinnehåll behövde för 15-20 år sedan. Det  är inte Jan Björklunds fel, hans uttalande ovan visar bara att han inte förstått att möjligheten att dra ned på undervisningstid är ett problem.

”Ingen kan driva ett aktiebolag utan att ha vinsten som sitt huvudsakliga syfte.” – Anders Hultin, VD Kunskapsskolan AB
Den enda inkomstkälla en skola har, kommunal eller friskola, är den skattefinansierade skolpengen. Kommunen räknar ut vad det borde kosta att utbilda en elev och den summan följer med eleven till den skola eleven väljer och det finns ingenting en skola kan göra för att den skolpengen ska öka. Man får inte mer pengar för bättre utbildade elever. Så eftersom intäkterna aldrig kan bli större för ett visst antal elever, är det genom att dra ned på utgifterna som man tjänar pengar på en skola. Den största utgiften är undervisning. Därför tycker Kunskapsskolan att det räcker med 3,8 lärare per 100 elever (2010). Det är den i särklass lägsta lärartätheten bland Stockholms 96 grundskolor. De sju skolorna med lägst lärartäthet i stockholmsområdet är Kunskapsskolan i Enskede, Distra skola Syd, Kunskapsskolan i Spånga, Distra skola City, Distra skola Väst, Kunskapsskolan i Skärholmen och Kunskapsskolan i Tyresö. Kan det vara satt i system måntro?

”Som tumregel har vi att halva tiden under skoldagen är pedagogstyrd och halva tiden är elevstyrd.” – Vittras hemsida
Gissa vad elevstyrd betyder. Det är ett finare ord för lärarlös. Håltimme heter numer ”egen tid”. Eleven får utforma sin egen utbildning som det heter. Det låter ju individanpassat och bra. Det här är inte på något sätt unikt för Vittras skolor. Cybergymnasiet, Jensen och Kunskapsskolan uttrycker sig på liknande sätt. Och det kunde lika gärna gälla en kommunal skola, vilket hade varit precis lika illa.

Problemet är att det är så här vinstdrivande skolor tjänar pengar. Skolor med kreativa personallösningar trixar med den garanterade undervisningstiden en elev i svenska skolan ska ha rätt till. Med formuleringar som elevstyrd, individanpassad, workshop och frihet i tid och rum, ”erbjuder” skolan undervisning utan att behöva hålla den. Istället för att betala elevernas tid tillsammans med lärare, går pengarna till VD-löner, aktieutdelningar och optionsprogram.