Kommunal vetorätt ett slag i luften

Detta är en debattartikel publicerad på Newsmill i april 2013.

Besvikelsen är total. Har det inte gjorts någon som helst problemanalys? Har det inte gjorts någon konsekvensanalys? Vad är vitsen med att kommunen får vetorätt vid öppnande av friskola?

På Socialdemokraternas partikongress beslutades att kommunal vetorätt mot nyetablering av friskolor ska vara partilinje. Beslutet är tydligen en kompromiss mellan å ena sidan de som inte vill begränsa friskolor och dess möjlighet till vinstuttag och de som helst förbjuder dem rakt av. Det här gör mig besviken eftersom jag tillhör dem som inte förstår hur det kan vara kontroversiellt att anse att skattemedel avsatta för utbildning av våra barn och ungdomar, verkligen ska komma våra barn och ungdomar till del.

Det ska sägas att beslutet innefattar vård, skola och omsorg, men låt oss här fokusera på skolan.

Vad är problemet? Är problemet att friskolor konkurrerar ut kommunala skolor? Är problemet att det finns för många skolor, så eleverna riskerar att få byta skola om deras skola tvingas stänga? Är problemet att det finns skolor som inte uppfyller skolverkets kriterier? Är problemet att friskoleägare tillåts göra stora vinstuttag på bekostnad av lärartäthet, undervisningstid, skolmateriel, skolbibliotek, idrottsundervisning, etc, etc?

Oavsett vad man svarar på frågorna ovan är följdfrågan – Är lösningen att införa kommunalt veto mot nyetablering? Man undrar ju om det över huvud taget gjorts någon problemanalys. Men ok, strunta i problemanalys, låt säga att man kommer på idén med kommunalt veto, vad gör man då? Är det inte rimligt att man gör någon sorts konsekvensanalys? – När kommer kommunalt veto att utnyttjas? Vilka kommuner kommer tycka det är en bra idé? Främjar det här förslaget en likvärdig skola? Förbättrar det elevernas situation? Svaret är med säkerhet nej på det två sista frågorna.

Om man vill förhindra överetablering för friskolor finns det i min mening en betydligt effektivare och helt och hållet självreglerande lösning: Gör det inte så orimligt lukrativt att starta en friskola. En friskola ska startas av samma skäl man hade för att genomföra friskolereformen – för att man har en pedagogisk idé, för att kommunen inte tar sitt ansvar (så att barnen i annat fall behöver åka över hela kommunen för att komma till den kommunala skolan), för att man vill starta en skola med inriktning på idrott, eller på musik, eller på matte.

Kommunalt veto mot friskolor är som att sätta dit en ny dörr på ett ruttet hus.